Apa Itu Flownets? - Guntara.com

Monday 31 December 2012

Apa Itu Flownets?

Flownets ialah suatu peta atau konstruksi yang berisikan peta kontur airtanah (equipotential line) dan peta aliran airtanah  (stream lines). Garis kontur airtanah adalah garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai kedalaman muka air tanah (Hydraulic head) yang sama. [Tjahyo, 2012].

Garis kontur airtanah menunjukkan daerah-daerah yang mempunyai tinggi muka airtanah sama yang dapat dibuat melalui interpolasi dari titik-titik tinggi muka airtanah yang telah diketahui sebelumnya. Sedangkan arah aliran airtanah dapat ditentukan dengan menarik garis tegak lurus kontur tinggi muka airtanah. 

Airtanah adalah air yang bergerak dalam tanah yang terdapat di dalam ruang-ruang antara butir-butir tanah dan di dalam retak-retak dari batuan. [Sosrodarso dan Takeda, 1976: 93]. Sedangkan menurut Kodoatie (1996: 7), airtanah adalah sejumlah air di bawah permukaan bumi yang dapat dikumpulkan dengan sumur-sumur, terowongan atau sistem drainase, juga dapat disebut aliran secara alami yang mengalir ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan.  

Flownets berfungsi untuk mengetahui arah aliran airtanah, memprediksi arah pencemaran airtanah, menentukan debit dan volum (potensi) airtanah di daerah tertentu, mengetahui daerah tangkapan (recharge) dan daerah pemanfaatan (discharge), serta mengetahui perubahan pola aliran /anomali karena penurapan airtanah.  Arah pencemaran airtanah adalah mengikuti arah aliran airtanah itu sendiri. Pada aplikasinya, dapat diketahui apakah sumur-sumur penduduk di suatu daerah berpotensi terkena pencemaran atau tidak jika ditemukan adanya sumber pencemaran seperti penampungan limbah indutri yang bocor atau TPA sampah.

No comments:

Post a Comment

Berikan komentar terbaik atau pertanyaan untuk artikel di atas dan tetap setia mengunjungi "Guntara.com" dengan alamat www.guntara.com terimakasih!